Firma TBB prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu profesjonalnego kontaktu z mediami dla kadry menedżerskiej oraz wszelkich innych zainteresowanych tymi zagadnieniami podmiotów i osób prywatnych.

Mamy w tym zakresie olbrzymie doświadczenie a współpracujący z nami trenerzy to najlepsi polscy specjaliści, dzięki którym można poznać specyfikę kontaktów z różnego rodzaju mediami i zasady skutecznego oddziaływania na odbiorców.

Elementy szkoleń:

• prawo prasowe
• składanie oświadczeń, wygłaszanie komentarzy, udzielanie wywiadów radiowych i telewizyjnych – teoria i ćwiczenia
• wygląd zewnętrzny jako niewerbalny komunikator społeczny
• psychologia kontaktów z ludźmi – mowa ciała, wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem
• zasady poprawnej wymowy
• formy, metodologia, zasady konstrukcji wypowiedzi
• budowa zespołów wewnątrz firmy.

Czas szkolenia: minimum dwa dni zajęć (około 6-7 godzin dziennie).

Warunkiem skuteczności jest pełne odseparowanie szkolących się osób od spraw służbowych. Szkolenie może być zorganizowane także w weekend. Najlepsze wyniki szkoleniowe osiąga się w grupach maksimum dziesięcioosobowych.