TBB MEDIA AGENCY

Firma TBB została założona przez Tomasza Białoszewskiego w 1995 roku jako uzupełnienie wieloletniej, prowadzonej równolegle do dziś, działalności dziennikarskiej i publicystycznej właściciela.

Dwie ostatnie dekady to czas nieprzerwanej pracy T. Białoszewskiego na różnych antenach Telewizji Polskiej oraz – gościnnie – w Polskim Radiu i periodykach drukowanych.

T. Białoszewski jest autorem licznych programów publicystycznych i filmów, prowadził też wiele programów informacyjno-publicystycznych (w tym w latach 1990-1993 wydanie główne i inne wydania „Wiadomości” TVP).

Właściciel i kierowany przez niego zespół współpracowników legitymuje się także dużym doświadczeniem w zakresie analiz sytuacji medialnych, w tym zapobiegania kryzysom, promocji podmiotów objętych opieką medialną, doradztwa i działalności szkoleniowej. Zespół TBB się tym, że także w pełni samodzielnie wytwarza wszelkie (w tym telewizyjne) materiały informacyjne i w przypadku news, sam plasuje je na antenach tv.

Firma TBB obsługiwała i obsługuje – głównie w zakresie kreacji wizerunku i kształtowania polityki informacyjnej – wiele znaczących, polskich i zagranicznych, podmiotów sektora publicznego i prywatnego.