Kreowaniem wizerunku firm w mediach i otoczeniu branżowym firma TBB zajmuje się właściwie od początku swego istnienia.

Niektórym stałym kontrahentom asystujemy więc w rozwoju i sukcesach już od kilkunastu lat. Wizerunek firmy kreujemy głównie w dwóch aspektach:

• poprzez zarządzających nią ludzi
• poprzez osiągnięcia biznesowe, handlowe, produkcyjne, jakościowe, społeczne, itp.

W naszych działaniach stosujemy wszelkie zgodne z prawem i obyczajami metody oddziaływania na media i otoczenie firmy:

• organizujemy wszelkiego rodzaju kontakty z mediami
• nadzorujemy ich przebieg i monitorujemy efekty
• przygotowujemy kadrę menedżerską do kontaktów z dziennikarzami (szkolenia)
• realizujemy pełne kampanie informacyjno-reklamowe.